Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådet Smith-Sivertsen 2014-2015

Onsdag 20. oktober 2014 fikk Bergen et nytt byråd med Martin Smith-Sivertsen som byrådsleder

Byrådet konstituerte seg mandag 20. oktober 2014 klokken 11.00.

Byrådet var et mindretallsbyråd utgått av partiene Høyre og Fremskrittspartiet og hadde følgende medlemmer:

Martin Smith-Sivertsen, (H) byrådsleder

Liv Røssland, (FrP) nestleder - byråd for finans, eiendom og eierskap

Hilde Onarheim, (H) - byråd for helse og omsorg

Helge Stormoen, (FrP) - byråd for kultur, næring, idrett og kirke

Henning Warloe (H) - byråd for byutvikling, klima og miljø

Eiler Macody Lund, (FrP) - byråd for sosial, bolig og områdesatsing

Jana Midelfart Hoff, (H) - byråd for barnehage og skole

Samme dag som byrådet ble konstituert, ble Jana Midelfart Hoff innvilget permisjon ut året. Charlotte Spurkeland (H) ble utpekt som ny byråd for barnehage og skole fra samme dag.

Charlotte Spurkeland fratrådte mandag 5. januar klokken 10.00 og Jana Midelfart Hoff tiltrådte da som byråd.

Byråd for finans, eiendom og eierskap Liv Røssland (FrP) trakk seg som byråd 1. juni 2015.

Byrådsleder utpekte Eiler Macody Lund (FrP) som ny byråd for finans, eiendom og eierskap og byrådets nestleder fra 1. juni klokken 12.30. Byråd for helse og omsorg Hilde Onarheim (H) ble fra samme tidspunkt gitt ansvaret for områdene sosial, bolig og områdesatsing i tillegg til feltene helse og omsorg.

Silje Hjemdal (FrP) ble oppnevnt som ny byråd for sosial, bolig og områdesatsing 8. juni 2015.

Byrådet Smith-Sivertsen fratrådte 22. oktober 2015 da byrådet Schjelderup overtok.