Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådet Schjelderup 2015-2019

Onsdag 22. oktober 2015 fikk Bergen et nytt byråd med Harald Schjelderup som byrådsleder

Byrådet konstituerte seg mandag 22. oktober 2015 klokken 11.00.

Byrådet var et flertallsbyråd utgått av Arbeiderpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti og hadde følgende medlemmer:

Harald Schjelderup (Ap) , byrådsleder

Dag Inge Ulstein (KrF), byrådets nestleder og byråd for finans, eiendom og eierskap

Erlend Horn (V), byråd for sosial, bolig og inkludering

Pål Hafstad Thorsen (Ap), byråd for barnehage, skole og idrett

Rebekka Ljosland (KrF), byråd for helse og omsorg

Julie Andersland (V), byråd for klima, kultur og næring

Anna Elisa Tryti (Ap), byråd for byutvikling
------

Da byråd Pål Hafstad Thorsen hadde omsorgspermisjon i perioden 1. desember 2015 - 4. februar 2016, ble Roger Valhammer (Ap) utnevnt som byråd for barnehage, skole og idrett.

Da byråd Dag Inge Ulstein hadde omsorgspermisjon i perioden 30. april - 11. juli 2016, ble Kristian Kopperud (KrF) utnevnt som byråd for finans, eiendom og eierskap.

Da byråd Rebekka Ljosland hadde omsrogspermisjon i perioden 6. desember 2016 - 1. november 2017, ble Vigdis Anita Gåskjenn (KrF) utnevnt som byråd for helse og omsorg.

Byråd Pål Hafstad Thorsen fratrådte som byråd 15. august 2018. Roger Valhammer (Ap) ble oppnevnt som byråd for barnehage, skole og idrett 16. august 2018.

Byråd Dag Inge Ulstein fratrådte 22. november 2018. Håkon Pettersen (KrF) ble oppnevnt som ny byråd for finans, innovasjon og eiendom fra 22. november 2018.

Byråd Erlen Horn gikk ut i omsorgspermisjon 25. mars 2019. Per Arne Hvidsten Larsen (V) ble samme dag utnevnt som byråd for sosial, bolig og inkludering.

Byrådsleder Harald Schjelderup meddelte ordføreren 25. april 2019 kl. 0915 at han fratrådte. Byrådet Schjelderup ble fra samme øyeblikk et forretningsbyråd frem til nytt byråd ble konstituert senere samme dag.