Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådet Strøm-Erichsen 2000 - 2003

Mandag 26. juni 2000 innførte Bergen kommune parlamentarisk styringsform og bystyret valgte Bergens første byråd med Anne-Grete Strøm-Erichsen som byrådsleder.

Byrådet, eller byregjeringen, utgikk fra koalisjonen Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Senterpartiet.

Byrådet hadde følgende syv medlemmer ved oppnevnelsen: Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) Finansbyråd og nestleder Trond Tystad (Ap) Byråd for helse og sosial Kristin Ravnanger (KrF) Byråd for kultur, idrett og skole Geir Kjell Andersland (V) Byråd for tekniske tjenester Nils Arild Johnsen (Sp) Byråd for miljø og byutvikling Tom Knudsen (Ap) Byråd for service og utvikling Anne-Gine Hestetun (Ap)

Endringer i løpet av perioden: - 1. juni 2001 ble det foretatt en del endringer i byråds-avdelingenes ansvarsområder. Kulturfeltet ble skilt ut som egen byrådsavdeling med Geir Kjell Andersland som kulturbyråd og service og utvikling ble lagt til byrådsavdeling for tekniske tjenester med Nils Arild Johnsen som byråd. Anne-Gine Hestetun ble byråd for barnehage, skole og idrett. (se organisasjonskartet for 2001-2002 til høyre)

- Venstre gikk ut av byrådet 25. juni 2001, og Geir Kjell Andersland ble erstattet med Per Inge Vannebo fra Kristelig Folkeparti.

- Kristin Ravnanger (KrF) ble utnevnt til statssekretær i Bondevik II regjeringen og gikk ut av byrådet 19. oktober 2001. Hun ble erstattet av Helen Fløisand (KrF), som tiltrådte 1. november 2001.

- Byråd Anne Gine Hestetun hadde omsorgspermisjon i perioden 1. september 2002 til 30. juni 2003 og ble erstattet av byråd Ruth Grung (Ap).

- 29. oktober 2002 reduserte byrådsleder byrådet fra 7 til 5 byråder, og byråd Tom Knudsen (A) og byråd Per-Inge Vannebo (KrF) fratrådte. Antall byrådsavdelinger ble redusert tilsvarende. (se organisasjonskart for 2002-2003 over).