Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådet Mæland II 2007-2011

Mandag 29. oktober 2007 valgte bystyret nytt byråd med Monica Mæland som byrådsleder.

Byrådet var et flertallsbyråd utgått fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti og hadde følgende medlemmer:

Monica Mæland, (H) byrådsleder
Lisbeth Iversen, (Krf) nestleder
Liv Røssland, (FrP)
Henning Warloe, (H)
Tomas M. Moltu, (Krf)
Christine B. Meyer, (H)
Øistein Christoffersen, (FrP)

28. april 2009 gikk FrP ut av byrådet.

Byrådene Henning Warloe (H) og Tomas M. Moltu (Krf) fratrådte 1. oktober 2009 og ble erstattet av Harald Victor Hove (H) og Filip Rygg (Krf).

Fra 27. april 2010 ble byrådet igjen et flertallsbyråd med Høyre, FrP og Krf.

Byråd Christine B. Meyer (H) gikk ut av byrådet 24. januar 2011 og ble erstattet med Hilde Onarheim (H).