Gå tilbake til:
Du er her:

Anna Elisa Tryti (Ap)

Anna Elisa Tryti er byråd for byutvikling fra 22. oktober 2015.

Anna Elisa Tryti kommer fra stilling som fylkeskultursjef i Hordaland Fylkeskommune. Hun er utdannet cand.polit. med historie hovedfag fra Universitetet i Bergen. Tryti var medlem av Bergen bystyre i perioden 1988-1995, medlem av Bergen formannskap, Kommunalråd for byutvikling og leder av hovedutvalg for byutvikling i årene 1992-1995.

Byråd Anna Elisa Tryti har blant annet ansvaret for:

  • Byutvikling
  • Byggesaker
  • Miljøpolitikk
  • Samferdsel
  • Offentlige planer
  • Vann og avløp
  • Private reguleringsplaner
  • Kulturminnevern

- Bergen skal bli Norges grønneste storby og en eksempelby på en miljøriktig byutvikling. Vi skal ta vare på og utvikle den historiske byen og ta vare på byens identitet. Samtidig skal vi bygge ny by med spektakulær arkitektur, kunst i offentlige rom og gode bymiljø for både barn og eldre, sier Anna Elisa Tryti.

- Bergensregionen skal vokse med 25 prosent på 15 år. Byrådet bil bygge komplette bydeler og fortette sentrum langs kollektivaksene. Kommunen skal være en aktiv og forutsigbar partner for utbyggere og innbyggere. Vi vil arbeide for at økningen i transportbehovet skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Bybanen skal utvikles mot vest og nord.

- Sammen med nabokommunene skal vi utvikle en offensiv og differensiert boligpolitikk og være motor for bærekraftig vekst på Vestlandet. Med Bergen som åpen og inkluderende hovedstad, skal vi utvikle en sterk folkevalgt Vestlandsregion.