Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 17. og 18. august

Av aktuelle saker er redusert parkeringsdekning i Damsgårdssundet, tilskudd til Involverende byutvikling og høringsuttalelse om forbud mot hodeplagg.

På sitt møte torsdag 17. august har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

  • Har vedtatt mindre endringer av reguleringsplaner for Damsgårdssundet sør og Damsgårdssundet nord.
    Saken gjelder reduksjon av kravet til parkeringsdekning for privatbiler, og økt krav til sykkelparkering.

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

I tillegg har byrådet behandlet en rekke klagesaker.

I et ekstra byrådsmøte 18. august behandlet byrådet følgende:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/bksak - Politiske saker og spørsmålsregister.