Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 21. september

Byrådet vil avvikle dagens normtidssystem i hjemmetjenestene. Av andre saker er etablering av et nytt interkommunalt selskap (BHO IKS) og årsrapport for luftkvalitet.

På sitt møte torsdag 21. september skal byrådet behandle følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet skal fatte vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/bksak - Politiske saker og spørsmålsregister.