Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 5. oktober

Byrådet har vedtatt å legge Kommuneplanens arealdel 2018-2030 ut til offentlig høring, sender ny amatørkulturplan på høring og anbefaler plan for Skjoldskiftet sørøst.

På sitt møte torsdag 5. oktober har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet skal fatte vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Byrådet har også behandlet flere klagesaker.

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/bksak - Politiske saker og spørsmålsregister.