Gå tilbake til:
Du er her:

Ikke nødvendig med ny ordning for elevvurdering

Byrådet mener intensjonen i en interpellasjon om elevvurdering er ivaretatt i bergensskolen. Det er derfor ikke er nødvending å etablere ny og egen ordning for elevvurdering i ungdomsskolen.

Bakgrunnen er en interpellasjon om elevvurdering fra representantene Sondre L. Rasch og Peter Christian Frølich (H) til bystyrets møte 23. april 2014 der det ble vedtatt at byrådet skulle legge frem en sak om etablering av en ordning med elevvurdering i ungdomsskolen.

I saken synliggjør byrådet hvordan elevenes vurdering av egen læring er ivaretatt i bergensskolen. Blant annet gir Kvalitetsutviklingsplanen Sammen for kvalitet – læring sterke føringer for elevmedvirkning og dialog rundt læringsprosessene. Bergenselevene har muligheter til å uttale seg om egen læring gjennom den lokale kvalitetsoppfølgingen, og i den nasjonale elevundersøkelsen.

Byrådet har behandlet saken som deretter skal videre til behandling i komite og bystyret.

Les dokumentene i saken