Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt forskrift for skolekretsgrenser

Byrådet har vedtatt forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune.

I henhold til Opplæringsloven § 8-1 har kommuner anledning til å lage forskrifter om hvilken skole de ulike områdene i kommunen hører til. I Bergen har det vært praksis å fremme årlig hvilke endringer som gjøres i skolenes skolekretsgrenser i egen sak for byrådet.

Forskriften beskriver regelverk for inntak av elever, saksbehandlingsrutiner og de faktiske skolekretsgrenser. Den bygger på nasjonalt lovverk og lokale retningslinjer.

Saken har vært på høring med frist 5. februar 2017.

Byrådet har vedtatt følgende justeringer:

  • Elever som bor i Nordvik skole sitt opptaksområde får Kirkevoll skole som ny nærskole fra og med skoleåret 2017/2018.
  • Elever som bor i det tidligere opptaksområdet til Riple skole og som skal begynne på ungdomstrinnet, får Slåtthaug ungdomsskole som sin nærskole.

Les dokumentene i saken