Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ta i mot gave til møteplasser ved to skoler

Byrådet er positiv til å motta privat gave for å etablere to møteplasser (nærmiljøanlegg) ved Mjølkeråen skole og Kjøkkelvik skole.

Dette er levekårsområder som det er naturlig å prioritere med bakgrunn mål og strategier i idrettsplanen. Nærmiljøanlegg har en stor betydning for å skape møteplasser for idrett, fysisk aktivitet og lek i nærområdene. I samarbeid med ulike aktører vil byrådet legge til rette for forskjellige og sammensatte nærmiljøanlegg i områder med levekårsutfordringer, i tråd med områdesatsingen til Bergen kommune

To nærmiljøanlegg

Norges Håndballforbund har mottatt syv millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen som skal fordeles på syv møteplasser. De ønsker å tildele to slike nærmiljøanlegg til Bergen kommune. Bergen kommune må avsette areal til formålet, er tiltakshaver, bidrar med forskuttering av spillemidler, og kommunens momskompensasjon inngår i finansieringen av anlegget.

Skal videre til komité og bystyre

Hvert anlegg er estimert til 2,3 millioner kroner inkludert moms. Spillemidler utgjør 0,9 millioner kroner for hvert av anleggene. Drift av anleggene vil inngå i den eksisterende drift av skolenes uteområder.

Saken skal videre til behandling i komite og bystyret.

Les dokumentene i saken