Gå tilbake til:
Du er her:

Forsøksprosjekt med nynorsk fra 3. klasse

Fra høsten 2017 deltar tre bokmålsskoler og to nynorskskoler i forsøksprosjekt med nynorsk fra 3. klasse.

I 2015 vedtok bystyret at byrådet skulle sette i gang et forsøksprosjekt med nynorsk fra 3. klasse. "Bystyret meiner det er eit overordna språkpolitisk mål at elevane i Bergenskulen har god kjennskap i både bokmål og sidemål".

Byrådet har laget en plan for prosjektet. Skolene som er med er bokmålsskolene Liland, Haukeland og Ådnamarka, og nynorskskolene Salhus og Trengereid.

Saken skal videre til komite og bystyre.

Les dokumentene i saken