Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler finansiering av Tunesflaten modulskole

Byrådet legger frem sak om finansiering av modulskole på Tunesflaten. Bygget vil være klart etter skolestart 2018.

Bystyret har vedtatt at det etableres et modulbygg på Tunesflaten med plass til 200 elever. I vedtatt budsjett og økonomiplan (2017-20) er det avsatt totalt 80 millioner til prosjektet. Oppdatert totalkostnadsestimat etter tilbudsinnhenting er på 125 millioner kroner, inkludert opsjon på passivhus. Det er derfor et udekket behov på 45 millioner kroner.

Byrådet anbefaler at udekket behov på 45 millioner innarbeides i forbindelse med 1. tertialrapport 2017, samt ved rullering av budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021.

Opprinnelig var skolen tenkt ferdig til skolestart 2017, men tomtekjøp, prosjektering og anskaffelser har tatt lengre tid enn planlagt. Skolen blir ferdig etter skolestart 2018.

Saken skal videre til behandlig i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken