Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler å bygge nytt på Garnes ungsomsskole

Garnes ungdomsskole skal utvides til å kunne ta 500 elever. Byrådet anbefaler å rive den gamle skolen og bygge helt nytt.

Byrådet skal behandle sak om ny ungdomsskole på Garnes. Den eksisterende bygningsmassen er i dårlig stand og har ikke stor nok kapasitet.

To alternative løsninger er skissert. Enten å rive den eksisterende bygningen og bygge nytt, eller rehabilitere og oppgradere eksisterende bygningsmasse og utvide med påbygg.

Byrådet anbefaler riving og fordi det økonomisk sett er best over tid. Det vil også gi bedre arbeids- og læringsmiljø totalt sett.

Kostnadene er beregnet til 330 millioner kroner.

Les dokumentene i saken