Gå tilbake til:
Du er her:

Endrer navn på barnehage i Olsvik

Byrådet har vedtatt at Norheim barnehage bytter navn til Olsvikparken barnehage.

Navnetbyttet kom etter initiativ fra Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI). Navnet Norheim er ikke stedsbeskrivende, så de ønsket et navn som er mer knyttet til området hvor barnehagen ligger. Navnet Norheim er hentet fra det nærmeste borettslaget – Norheim borettslag.

Det nye navnet Olsvikparken barnehage kom etter forslag fra barnehagen selv. Navnet er lokalt og gir barnehagen en tydelig plassering og stedstilknytning.

Les dokumentene i saken