Gå tilbake til:
Du er her:
To elever jobber på digital tavle
SKAL FORDELE: Byrådet skal fordele 50 millioner i koronastøtte, blant annet til utstyr til støtte i opplæringen i skolene.
Bilde: Nina Blågestad

Fordeler 50 millioner til barnehage, skole og SFO som følge av korona-pandemien

Byrådet har vedtatt fordeling av kunnskapspakken på tjenesteområdene barnehage, skole og spesialpedagogiske tjenester.

Byrådet har gitt en konkret innretning på "kunnskapspakken" med utgangspunkt i de føringene som er gitt fra bystyret. Midlene skal benyttes i løpet av 2020 og det er gitt kostnadsestimat på de ulike tiltakene i barnehagene, skolene og spesialpedagogiske tjenester.

Barnehage

 • Dekking av vikarutgifter for ekstra bemanning (7,5 millioner)
 • Innsatsteam for språkarbeid i barnehagene (3 millioner kroner)
 • Pedagogisk utstyr til språkarbeid (3 millioner kroner)

Skole

 • Dekking av vikarutgifter (10 millioner kroner)
 • Styrking av lærerressurser ved hjemmeundervisning (5 millioner kroner)
 • Øke andelen av migrasjonspedagogiske rådgivere til intensivt arbeid i skolene (2 millioner kroner)
 • Styrking av lærerressursene til støtte for elever som trenger særlig oppfølging grunnet koronasituasjonen under pandemien (ca. 11 millioner kroner)
 • Utstyr til støtte i opplæringen (ca. 3 millioner kroner)
 • Sommerskole "VilVite" (ca. 1 million kroner)

Spesialpedagogiske tjenester

 • Støtte i overgang barnehage/skole for barn med særlige behov (ca. 2 millioner kroner)
 • Styrke ressursene til lavterskelinnsats knyttet til sårbarnebarn (ca. 2 millioner kroner)

Til sammen utgjør fordelingen på de tre tjenesteområdene 50 millioner kroner.

Les dokumentene i saken

Saken ble behandlet av byrådet 18. juni 2020.