Gå tilbake til:
Du er her:
Nattland oppveksttun
NI NYE ELEVER: Et av forslagene er at skolekretsgrensene på ungdomstrinnet til Nattland oppveksttun foreslås endret ved at elever som bor i Helldalsstølen nr. 19–41 og 30–90, Lillesåta 3–85, Helldalssåta 4–24, 151–2013 får endret skolekrets til Nattland. Dette utgjør ni elever for skoleåret 2022–2023.
Bilde: TRUDE HAUGEN

Foreslår disse endringene i skolekretsgrenser

Byrådet sender endring av lokal forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune på høring. Fristen er 14. februar.

Forskriften om skolekretsgrenser bygger på nasjonalt lovverk og lokale retningslinjer, og ble sist justert i januar 2021.
Se Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune 

Endringene som foreslås innebærer endring av skolekretsgrenser, og ikke endring av selve forskriften for øvrig eller de lokale retningslinjer. Eventuelle endringer som vedtas blir justert i Bergenskartet. 
Se digitalt kart over dagens skoler og skolekretsgrenser

Foreslåtte endringer

  • Skranevatnet skole og Aurdalslia skole: Skolekretsgrensen mellom Skranevatnet skole og Aurdalslia skole foreslås endret ved at adresser i Saksarhaugen nr. 20–86 og 124 (partalladresser), Saksarlia, Saksarrinden, Steinsvikskaret, Steinsvikneset, Steinsvikvegen nr. 108, 109 og 120 får Aurdalslia som ny skolekrets.
  • Fridalen skole og Kronstad skole: Skolekretsgrensen mellom Fridalen skole og Kronstad skole foreslås endret ved at Gimleveien nr. 2–36M, 1–35G, Gimlebakken, 15–27 og Ibsens gate 115–129 får Kronstad som ny skolekrets.
  • Skjold skole og Midttun skole: Skolekretsgrensen mellom Skjold skole og Midttun skole foreslås endret ved at elever som bor i Sundts veg nr. 41–55 og 150–188 får Midttun som sin skolekrets.
  • Søråshøgda skole og Skeie skole: Skolekretsgrensen mellom Søråshøgda og Skeie skole foreslås endret ved at elever som har adresse Kvernslåttvegen nr. 43–49 får Søråshøgda som ny skolekrets.
  • Nattland oppveksttun og Hop oppveksttun skole: Skolekretsgrensene på ungdomstrinnet til Nattland oppveksttun foreslås endret ved at elever som bor i Helldalsstølen nr. 19–41 og 30–90, Lillesåta 3–85, Helldalssåta 4–24, 151–2013 får endret skolekrets til Nattland.

Det foreslås ingen endringer ved Møhlenpris oppveksttun - avdeling skole. Endringene vil gjelde for 1. og 8. trinns elever fra og med skoleåret 2022–2023.

Frist  14. februar

Endring av skolekretsgrensene er foreslått på grunnlag av innkomne høringsinnspill til byrådssak om revidert forskrift om skolegrenser i Bergen kommune skoleåret 2021–2022. I tillegg kom det i august 2021 innspill fra skoleledelsen ved noen skoler som omhandler vurdering av endring av skolekretsgrenser.

Byrådet sender “Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune” på høring med høringsfrist 14. februar 2022. 

Saken ble behandlet av byrådet 13. februar

Les dokumentene i saken