Gå tilbake til:
Du er her:
Collage av bilder som viser livet ute og inne på en skole.
Skolebruksplanen er kommunens viktigste dokument for å planlegge og utforme skolebygg og fremtidig skolestruktur.
Bilde: Nina Fidje Blågestad

Ingen skolenedleggelser og mer plass i ny skolebruksplan

Byrådet håper på mange innspill til den nye skolebruksplanen 2021-2030.

Skolebruksplanen vil være ute på høring til 16. april 2021. Etter høringen vil alle innspillene bli gjennomgått og byrådet vil siden legge frem sitt endelige forslag til politisk behandling. Planen skal endelig vedtas av bystyret.

– Jeg håper på mange innspill om hvordan vi kan utvikle skolen som hjertet i nærmiljøet, sier skolebyråd Endre Tvinnereim.

Les mer om høringen på www.bergen.kommune.no/skolebruksplanen

Last ned høringsutkastet:

Ingen skolenedleggelser, mer plass til elevene

- I høringsutkastet blir det ikke foreslått å legge ned noen skoler. De store prosjektene fra forrige skolebruksplan er med, samtidig som vi prøver å løse kapasitetsutfordringene på skolene i Bergenhus og Årstad, sier byråd for barnehage, skole og idrett, Endre Tvinnereim.

En ny skole på Mindemyren er foreslått i planutkastet. Det blir også foreslått å gjøre byggene romsligere målt i areal for hver elev. Planen er også innrettet slik at den skal ta høyde for svingninger i elevtallet.

Fremtidens skole

- Men vi håper på mange innspill i høringsrunden. Blant annet ønsker byrådet en debatt om hvordan de nye skolene skal være. I planutkastet har vi lagt frem tre ulike alternativ til den fysiske utformingen av elevenes hjemmeområde som vi ønsker at det blir tatt stilling til i høringen, sier Endre Tvinnereim.

Sentralt i planutkastet er også hvordan skolen kan bli utviklet til å fungere som et hjerte i nærmiljøet. Bergen kommune har mange flotte skolebygg som tåler å bli etter skolebarna er ferdig for dagen. Slik kan skolebyggene også brukes av korps, kor, idrett eller andre frivillige foreninger.

Skolen som hjertet i nærmiljøet

- Vi vil at skolene skal være gode møteplasser for nærmiljøet. Det er et mål å få til mer sambruk. Når vi planlegger byggeprosjekter, ønsker vi å vurdere å inkludere flere tjenester. For eksempel kan skole kombineres med et bibliotek, helsestasjon eller idretts- og kulturanlegg.  

- I planutkastet foreslår vi å få på plass et pilotprosjekt hvor nærmiljøet blir tatt tidlig med i planleggingen av større byggeprosjekter på skolene, sier byråd Endre Tvinnereim.

Slik sender du innspill til planen

Høringsinnspill sender du på e-post til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no innen 16. april 2021.

Vi ber om at dere merker høringsinnspill saksnummer 2021/12874 og hvem som er avsender av høringsinnspillet.