Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen

Byrådet legger frem kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen for skoleåret 2016/2017. Meldingen gir et bilde av utfordringer og status i bergensskolen.

Kvalitetsmeldingen viser at det gjøres mye godt arbeid i bergensskolen. Skolene er godt i gang med utvikling av bergensskolen i tråd med strategiene i gjeldende kvalitetsutviklingsplan Sammen for kvalitet – læring. Elevene oppnår jevnt over gode resultater og elevundersøkelsen viser at elevene trives. Samtidig er det fremdeles for store forskjeller mellom skolene, og skolene har ulike behov for støtte for å forbedre læringen og endre praksis.

Kvalitetsmeldingen bygger på en bred tilnærming til kvalitet, inneholder både tellinger og fortellinger og synliggjør mangfoldet i alt det gode arbeidet som gjøres i bergensskolen.

Byrådet legger frem kvalitetsmeldingen som en orientering og foreslår at kvalitetsmeldinger utarbeides hvert fjerde år og at man øvrige år gir en tilstandsrapport, på bakgrunn av Utdanningsdirektoratets mal.

Kvalitetsmeldingen skal videre til bystyret for behandling.

Les dokumentene i saken