Gå tilbake til:
Du er her:

Reviderer vedtektene for kommunens skolefritidsordning

En revidert versjon av vedtektene for kommunens skolefritidsordninger sendes på høring fra 19. november til 31. desember til berørte instanser og samarbeidspartnere.

Våren 2020 ble det gjort en revisjon av vedtektene som ble sendt på høring i perioden 21 februar til 1. april 2020.

Arbeidssituasjonen på de ulike skolene i høringsperioden var sterkt preget av koronapandemien, noen som kan ha vært årsaken til at det kom få innspill fra de ulike høringsinstansene.

I Utvalgsmøte i mai 2020 ble det vedtatt at saken skulle sendes ut på ny høring. Da ble det gjort en grundigere revidering der man også så til de innspillene som kom i forrige høringsrunde.

Les dokumentene i saken

Saken ble behandlet i byrådet 12. november