Gå tilbake til:
Du er her:

Satser på fagarbeidere og lærlinger

Byrådet ønsker å øke andelen fagarbeidere og vil gjøre det mer attraktivt å være lærling og fagarbeider i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde
Andrew M. S. Buller

Strategier og tiltak for å nå disse målsettingene presenter byrådet i sak om "Fagarbeiderens rolle i barnehager, skoler og på idrettsfeltet". Fagarbeidergruppene er i første rekke barne- og ungdomsarbeidere i barnehage, skole og SFO driftsoperatører på idrettsanlegg.

Byrådet foreslår en rekke tiltak for både å øke andelen og gjøre det mer attraktivt å være lærling og fagarbeider. Noen av tiltakene er:

  • fastsette måltall for antall fagarbeidere
  • frotrinnsvis lyse ut etter fagarbeidere ved nytilsettinger
  • gi fagarbeiderne arbeidsoppgaver som er tilpasset deres kompetanse, samt nødvendig tid til planlegging
  • legge til rette for at ufaglærte ansatte kan ta fagbrev som praksiskandidat i arbeidstiden
  • tilby kurs og kompetanseheving
  • egne lærlingebarnehager og skoler som skal sikre god oppfølging og veiledning i læretiden
  • styrke markedsføringen av praksiskandidatordningen, barne- og ungdomsarbeiderfaget og idrettsanleggfaget

Fagarbeidernes viktige kompetanse

Med saken ønsker byrådet å løfte frem den viktige kompetansen fagarbeiderne har og behovet for faglært kompetanse fremover. De ansatte og kompetansen deres er avgjørende for kvaliteten på tilbudet og tjenestene Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett gir barn og unge. Både i barnehage, skole og SFO stilles det høye krav til både antallet voksne som er sammen med barna, hvilken utdannelse de voksne har og til det pedagogiske tilbudet som gis. Idrettsanleggene opplever økt krav til kvalitet og sikkerhet, noe som resulterer i et økt behov for kompetanse til å utføre og planlegge arbeidet.

Saken skal videre til behandling i komite og bystyret.

Les dokumentene i saken