Gå tilbake til:
Du er her:

Skolebruksplan for Bergen 2021-2030: Rom for læring og fellesskap

Byrådet har lagt frem forslag til skolebruksplan for Bergen for 2021 – 2030. Byrådets mål er en skole som sikrer alle elever like muligheter og hvor alle barn opplever mestring.

Skolebruksplanen er kommunens viktigste dokument for å planlegge og utforme skolebygg og fremtidig skolestruktur.

Planen har vært på høring i perioden 25.2 – 16.4. 21, og det kom inn 72 høringsuttalelser. Byråd for barnehage, skole og idrett Endre M. Tvinnereim ønsker å takke alle høringsinstansene for gode og konstruktive innspill.

– Alle høringssvarene er vurdert, og har samlet ført til endringer, justeringer og tilføyelser i planen, sier byråden.

Frem mot 2030 skal Bergen utvikles som en tettere og mer kompakt by. Dette målet krever at det er tilstrekkelig skolekapasitet der behovet er, og byrådet ønsker derfor å utvide skolekapasiteten på eksisterende skoler i flere bydeler. I tillegg ønsker byrådet å bygge helt nytt skoleanlegg på Mindemyren og ny ungdomsskole i sentrum.

Skolebruksplanen har fått en sterkere nærmiljøprofil. I fremtiden ønsker byrådet å legge enda bedre til rette for at skolene kan være inkluderende møteplasser for nærmiljøet.

– I skolebruksplanen bygger vi videre på tenkningen fra tidligere skolebruksplaner med fleksibilitet i læringsarealene, men vi gir i større grad muligheten til å lukke igjen mellom rom. Dette gir en mulighet for enda større variasjon i læringsarbeidet, og ulik organisering av elevgruppene, sier Tvinnereim. Det foreslås også å øke arealet per elev.

I denne planen foreslås det ikke å legge ned noen skoler. Byrådet mener at Bergen bør ha et mangfold av skoler, fra de mindre skolene som ligger i ytre deler av kommunen, til de større skolene i mer sentrale deler.

Skolebruksplan for Bergen 2021 – 2030

Saken ble behandlet i byrådet 12. august og skal videre til behandling i utvalg  og bystyre.