Gå tilbake til:
Du er her:

Starter arbeidet med kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen

Byrådet legger frem oppstartsak for arbeidet med ny kvalitetsutviklingsplan for perioden 2021/22 til 2025/26.

Nåværende plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen "Sammen for kvalitet – læring" er en faglig forankret og strategisk plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen. Planen omhandler hovedretningen for skolenes faglige og pedagogisk utviklingsarbeid i perioden. Utviklingsretningen er basert på analyser av tilstanden i bergensskolen.

Byrådet legger med dette frem oppstartsak for arbeidet med ny kvalitetsutvikling for bergensskolen.

Hovedområder i ny kvalitetsutviklingsplan skole er faglige og pedagogiske målsettinger for god kvalitet for arbeid med elevens læring, og tiltak og strategier for å oppnå disse. Den nye kvalitetsutviklingsplanen skal bygge på den tidligere kvalitetsutviklingsplanen og erfaringer med denne. Det bygges videre på kompetansen som er utviklet og lærende prosesser som er iverksatt i organisasjonen for inneværende periode.

Gjennom planen skal Bergen kommune sette mål, strategier og tiltak som bidrar til å utvikle barns og unges kompetanse for det 21.århundre.

Se dokumentene i saken

Flere artikler