Gå tilbake til:
Du er her:

Starter opp arbeidet med barnehagebruksplan 2020-2024/2035

Byrådet har vedtatt å starte opp arbeidet med barnehagebruksplan for perioden 2020-2024/2035.

Nåværende barnehagebruksplan 2016-2030 "Rett bygg på rett sted til rett tid" ble behandlet i bystyret i desember 2016. I planen ble det vedtatt areal- og funksjonsprogram for kommunale barnehager og ulike strukturtiltak for perioden 2016-2020. Planen inneholdt også en langtidsdel med mulige tiltak etter 2020. Barnehagebruksplanen er en temaplan og den skal rulleres hvert fjerde år.

Todelt formål

Barnehagebruksplanen har et todelt formål. Den skal sikre at Bergen bygger og rehabiliterer egne barnehager i tråd med føringene i Kommuneplanens samfunnsdel, Sammen for kvalitet – lek og læring. Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen 2018-2021 og Barnehagebruksplan 2016-2030. Planen skal sikre en utforming av kommunale barnehager som gir rom for lek og læring i pedagogisk trygge og gode arealer.

I tillegg er barnehagebruksplanen kommunens viktigste plandokument for planlegging og utforming av en barnehagestruktur som sikrer tilstrekkelig antall barnehageplasser på kort og lang sikt.

Foreløpig framdriftsplan

  • Utarbeide mandat for arbeidet med planen: mars 2020
  • Legge fram oppstartssak i plannettverket: april 2020
  • Oppstartsak byrådet: april 2020
  • Innspillsmøte: våren 2020
  • Utarbeidelse av høringsutkast: 2020
  • Høringsperiode: desember 2020-januar 2021
  • Bystyrebehandling: våren 2021

Les dokumentene i saken

Les sakene fra byrådet 7. mai