Gå tilbake til:
Du er her:
Elever på ungdomsskole tegner
Bilde: Andrew M.S. Buller

Vil gi tilbud etter skoletid for elever med særskilte behov

Byrådet foreslår å fjerne egenandelen fra nyttår på tilbudet ungdomsskoleelever med særskilte behov får etter skoletid. Det nye navneforslaget på tilbudet er ungdomsfritidsordning (UFO).

Dette er noen av forslagene i byrådets sak om "Innhold og organisering av SFO for barn med særskilte behov på 1.- 7. trinn og tiden etter skoletid for ungdom med særskilte behov på 8.- 10. trinn".

Som grunnlag for saken er det gjort kartleggingsundersøkelse om tilbudet skolene gir barn og ungdom med særskilte behov. Det har også vært innspillsmøte med berørte interesseorganisasjoner og skoler om hvordan tilbudet etter skoletid for unge på 8.- 10. trinn kan organiseres best.

Byrådet ønsker forutsigbarhet i tilbudet til alle elevene, med samme åpningstider, uavhengig av skole. Byrådet vil også at tilbudet på 1.- 7. trinn, så langt det lar seg gjøre, skal være organisert sammen med ordinær SFO.

Fra skoleåret 2019/20 vil byrådet utvide UFO-tilbudet, fra dagens 190 skoledager til 11 måneder i året, unntatt fem planleggingsdager. Utvidelsen blir et samarbeid mellom Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett og byrådsavdeling for helse og omsorg.

Byrådet foreslår at Sammen i vennskap, lek og læring – helhetlig plan for SFO i Bergen kommune og Rammeplan for SFO i Bergen kommune, skal legge grunnlag for innholdet i SFO for barn med særskilte behov på 1.- 7. trinn og UFO for ungdom med særskilte behov på 8.- 10. trinn fra skoleåret 2019/20.

Saken skal videre til behandling i komite og bystyret.

Les dokumentene i saken