Gutt på trehjulsykkel
Flyktningsituasjonen som er oppstått etter invasjonen av Ukraina er den viktigste oppgaven som kommunen står overfor i ukene og månedene fremover.
Bilde: Trude Haugen

Vil opprette barnehagetilbud til asylsøkere

Omtrent 40 prosent av flyktningene fra Ukraina er barn i barnehage- og skolealder. Bergen kommune har fått på plass skoletilbud for 6-16-åringene. Nå skal de yngre barna få tilbud om barnehageplass.

For å være sikker på at alle som ønsker det skal få tilbud om barnehageplass, vil byrådet opprette et midlertidig barnehagetilbud. Det midlertidige tilbudet skal være frem til barna sikres plass gjennom suppleringsopptaket.

Håndtering av flyktningene er viktigst 

Flyktningsituasjonen som er oppstått etter invasjonen av Ukraina er den viktigste oppgaven som kommunen står overfor i ukene og månedene fremover. Bergen skal være en trygg havn for mennesker på flukt, og barn som kommer til Bergen skal ivaretas på en god og trygg måte. 

– De som kommer til byen vår nå står midt i en krise, og er i en helt ekstraordinær situasjon. Vi må gjøre alt vi kan for å ta imot dem på en god måte. Tilbud om barnehageplass er en konkret ting kommunen kan gjøre, sier Linn Katrin Pilskog som er byråd for barnehage, skole og idrett.

Barnehage bidrar til normalitet

Barna som kommer kan være i en ekstra sårbar situasjon, og det vil være et behov for å skape mest mulig normalitet. Byrådet vil derfor legge til rette for at barna kan leke og møte andre barn. Byrådet vil derfor gi de yngre ukrainske barna mulighet til å starte i barnehage så raskt som mulig. Barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg og lek og er en viktig arena for fellesskap. 

Et barnehagetilbud vil også være viktig for å avlaste foreldre, og gi dem mulighet til å delta i norskundervisning, aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner og på sikt kunne delta i arbeidslivet. 

Utvider kapasitet i åpen barnehage

Foreldre velger selv om de ønsker barnehageplass til barnet sitt. Byrådet ønsker å legge til rette for at de som ikke ønsker barnehageplass, kan få muligheten til å bruke tilbud om åpen barnehage

De åpne barnehagene har gjennom mange år vært en verdifull arena for inkludering og fellesskap, og er et lavterskel møtepunkt for både barn og voksne. 

Saken ble behandlet på møtet i byrådet 24. mars og skal opp i bystyret 30. mars.

Les byrådssaken

Se videoen "Velkommen til barnehagen"

Samleside Ukraina og Bergen