Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler ikke plan for boliger ved Mildevegen

Med hovedbegrunnelse på føringer i gjeldende kommuneplan og kommunedelplan Mildehalvøya, ønsker byrådet ikke å vedta plan for bygging av boliger sør for Arboretet.

Planforslaget omfatter frittliggende småhusbebyggelse med 40 boenheter hvorav åtte er frittliggende eneboliger og 32 er i tomannsbolig. Byrådet ser i utgangspunktet positivt på forslag om boligbygging, men ser at foreliggende planforslag berører sentrale spørsmål om håndtering av flystøy og lokalisering i forhold til utvikling av den kompakte gåbyen. Byrådets innstilling baserer seg også blant annet på at forslaget legger opp til høyere utnyttelsesgrad enn det overordnet plan åpner for, og at det vil bli lagt til rette for økt personbilbruk på et vegsystem som ikke tåler slik belastning.

Les dokumentene i saken