Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler oppgradering av kollektivholdeplasser

Byrådet anbefaler oppgradering av 55 kollektivholdeplasser langs kommunale veier.

Byrådet anbefaler å fatte gjennomføringsvedtak for oppgradering av 55 kollektivholdeplasser langs kommunale veier, jf. tilstandskartlegging av kollektivholdeplasser i området Løbergsveien- Gyldenpris –Øyjordsveien. 

Kollektivholdeplassene skal i størst mulig grad oppgraderes med hensyn til universell utforming. Gjennomføringsvedtaket gjelder den totale kostnaden for å prosjektere og bygge de 55 holdeplassene fra tilstandskartleggingen.

Byrådet ønsker å legge til rette for kollektivreiser. De korte, miljøvennlige hverdagsreisene er nøkkelen til å gjøre Bergen til nullutslippsby og en foregangsby i kampen mot menneskeskapte klimaendringer.

Les dokumentene i saken

LES OGSÅ: Les sakene fra byrådet 2. april