Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler pilotprosjekt for el-løperhjul i sentrum og Åsane

Byrådet anbefaler å gjennomføre et pilotprosjekt for regulering av kommersiell utleie av el-løperhjul i sentrum og Åsane med oppstart i november 2020.

Byrådet mener at det er et stort behov for å regulere den kommersielle utleien av el-løperhjulene som har dukket opp i bybildet, på en måte som balanserer bruk av el-løperhjul og fremkommelighet for alle.
 
Utprøving av digitalt reguleringsverktøy, testing av regler for bruk, og læring i samspill med de aktuelle aktørene som vil inngå i pilotprosjektet, skal bidra til å finne ut hvordan el-løperhjul kan bidra positivt i byens transportsystem.

Samtidig skal en ivareta kommunens ambisjoner om å sikre de grønne transportformene i gå- og sykkelbyen Bergen.
 
– Etter en sommer preget av debatt og usikkerhet rundt bruk og parkering av el-løperhjul, er det gledelig at vi nå får startet opp et pilotprosjekt for å regulere elektriske løperhjul. Nå får vi høstet erfaringer med forskjellige regler og føringer for løperhjulene, og håper med det at grønne mobilitetsløsninger som dette kan finne en plass i byen vår i godt samspill med myke trafikanter, sier Eline Aresdatter Haakestad, byråd for klima, miljø og byutvikling.

Saken skal til videre behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene