Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunedelplan med konsekvensutredning for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (Ringveg øst) legges ut til høring og offentlig ettersyn

Byrådet anbefaler at kommunedelplan med konsekvensutredning for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (Ringveg øst) blir lagt til offentlig ettersyn.

Byrådet anbefaler at kommunedelplan med konsekvensutredning for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (Ringveg øst) blir lagt til offentlig ettersyn.

Byrådet mener det er viktig å sikre tilstrekkelig fremdrift i planarbeidet for strekningen Vågsbotn – Klauvaneset, og anbefaler derfor at kommunedelplan med konsekvensutredning for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (Ringveg øst) blir lagt til offentlig ettersyn.

Under forutsetning om at fremdriften kan holdes, anbefaler byrådet å dele opp kommunedelplanen i to separate planer og starte regulering av strekningen Vågsbotn-Klauvaneset.

Les byrådssaken