Gå tilbake til:
Du er her:

Behandler årsmeldingen for Miljøløftet 2018

Byrådet legger frem den første årsmeldingen til Miljøløftet.

Bybanen er det største prosjektet som finansieres med bompenger. Andre er Hjellestadveien, Ringveg vest og nye bomsnitt. Arbeidet med nye bomsnitt kom godt i gang i 2018 og Ringveg vest ble avsluttet økonomisk.

Betydelig aktivitet

Prosjekter som ble gjennomførte i 2018:

 • 3,9 km ny sykkelveg (Nonnekloppen, Bjørgeveien, Salhusvegen, Minde alle- Fabrikkgaten)
 • 4,7 km ny gangveg og 12 nye gangforbindelser til kollektivtraseer
 • Ny bysykkelordning ble etablert
 • 750 m nytt kollektivfelt i Åsane og 13 nye signalanlegg prioriterer kollektivtrafikk
 • 49 holdeplasser rustet opp til universell utforming
 • 2 kollektivknutepunkt oppgradert i Arna og Åsane
 • Driftsnivået i kollektivtrafikken er opprettholdt
 • Nye innfartsparkeringsplasser i Åsane ble etablert med plass til 20 biler
 • Boligsoneparkeringsordningen er utvidet
 • Arbeidet med en stram arealpolitikk i Kommuneplanens arealdel pågikk i hele 2018
 • En rekke trafikksikkerhets- og kommunikasjonstiltak ble gjennomført

Viktige vedtak i 2018

Bystyret vedtok i januar i 2018 trase for Bybanen i Sandviken. Bystyret vedtok 25. april i 2018 å bygge Bybanen til Oasen i første omgang for å ha tilstrekkelig finansiering. Fylkesutvalget vedtok det samme 31. mai i 2108. Bystyret besluttet i september å flytte to av de planlagte nye bomstasjonene. Fylkestinget vedtok det samme i oktober. Bystyret vedtok plan for sykkelstamveg mellom Lagunen og Skjoldskiftet i november.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken

Flere artikler