Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådet vil gi Torget og Bryggen sommerfri fra trafikk også i 2021

Legger til rette for enda bedre bilfri Torget og Bryggen i 2021.

Torget-Bryggen var prøvestengt sommeren 2020
Torget-Bryggen var prøvestengt sommeren 2020
Bilde: Andrew Buller

Etter å ha gjennomført et prøveprosjekt med bilfritt Bryggen og Torget sommeren 2020, har byrådet fått en rekke tilbakemeldinger fra lokalt næringsliv, beboere og befolkning, og Sentrumsgruppen i Miljøløftet. Sistnevnte har gjort en grundig vurdering av positive og negative sider ved prøveprosjektet. 

Byrådet har nå tatt inn over seg både positive og kritiske kommentarer etter sommerens prøveprosjekt, og er igjen klare for å gi Bryggen og Torget seks ukers sommerfri fra biltrafikk, for å åpne disse områdene for folkeliv også i 2021.

-Bryggen og Torget skal få sommerfri fra personbiltrafikken, slik at bergenserne skal få mer plass og mindre støy når man handler og koser seg der. Kort sagt: Bergenserne skal få god boltreplass i byens storstue, uttaler Thor Haakon Bakke, som er Byråd for klima, miljø og byutvikling. 

Den store forskjellen fra i fjor er nettopp lærdommene fra fjorårets forsøk, og at man i større grad satser på informasjon og dialog i forkant av og under prøveperioden. Nytt av året er et utvidet informasjonsopplegg, avbøtende tiltak som bedrer situasjonen for beboere i Fjellsiden, mulighet for innspill og dialog fra berørte parter, gode og faste tidspunkt for varelevering for næringslivet, bruk av trafikkdirigenter og aktiv skilting, og et arbeid for å sikre at GPS-programmer og programmer som Google Maps er oppdaterte og viser folk rett vei.

-Det har vært ekstra viktig å lytte til kritiske røster før årets prosjekt, sier Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke: 

Prøveprosjektet i fjor hadde både positive og utfordrende sider. Det kom mye kritikk – og den har vi lyttet til. Hele vitsen med slike prøveprosjekt er jo å lære, for å gjennomføre på dette på en måte som blir god for alle. Vi tar imot ris og ros med samme sinn. Det viktigste er å få til en løsning som er best mulig for flest mulig. 

Sentrumsgruppens gjennomgang og evaluering viser at prøveprosjektet ga en overvekt av positive virkninger for miljø, fremkommelighet og trafikksikkerhet sammenlignet med trafikale ulemper. Sentrumsgatene fikk mye mindre trafikk, noe som ga bedre miljøforhold, bedre trafikksikkerhet og en bedre hverdag for gående, syklende og de som brukte kollektivtransport i sentrum.

-Dette er å åpne sentrum for mer liv og røre. Mange av oss har magiske minner fra da Bryggen var stengt for trafikk under Tall Ships Races, med folk i alle krinker og kroker og god plass til alle. Det er de øyeblikkene vi vil legge til rette for at skal skje langt oftere, men også mindre arrangementer og hygge. I tillegg gjør dette det roligere og fredeligere å være, gå og sykle i sentrum, sier Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke. 

Prosjektet er viktig for å ha fremdrift for arbeidet med fremtidens trafikksystem i Bergen. Samlet har erfaringene fra i fjor sommer gitt verdifull kunnskap om trafikale virkninger som vil inngå som grunnlag for vurdering av framtidige trafikkløsninger i Trafikkplan sentrum og bybaneprosjektet. Det er foreløpig ikke grunnlag for å konkludere om prøveordningen kan etableres som en permanent trafikkløsning, dette krever videre analyser av alternative trafikkløsninger. Samlet vurdert kan det imidlertid anbefales at prøveordningen kan gjentas neste sommer, innenfor samme tidsrom som årets ordning, og da med eventuelle ytterligere forbedringer hentet fra årets erfaringer.

Les dokumentene i saken

Byrådet skal behandle saken 25. februar og skal videre til behandling i utvalg og bystyre.