Tre portretter av to kvinner og en mann stilt på rekke
BLIR STYREMEDLEMMER: Eva Hagen, Mona Ingebrigtsen og Sverre Landmark blir styremedlemmene i Dokken utvikling AS. Selskapet som skal stå for utviklingen av eiendommene som kommunen eier på Dokken.
Bilde: Ræder (Nicolas Tourrenc), Oslo Areal, Privat

De skal styre Dokken utvikling AS

Byrådet har funnet de tre som skal sitte i styret for utviklingsselskapet for Dokken. Eva Hagen blir leder av styret i Dokken utvikling AS.

Etter vedtektene skal selskapet ha minst tre styremedlemmer. Styret i Dokken utvikling AS skal ha det overordnede ansvaret for den strategiske planleggingen til selskapet. 

Får en nøkkelrolle

Byrådet har nå utpekt hvem som skal være i styret. Dokken utvikling AS er et selskap som er 100 prosent eid av Bergen kommune. Selskapet får en nøkkelrolle i utviklingen av eiendommene som kommunen eier på Dokken. 

De tre styremedlemmene blir:

  • Eva Hagen (f. 1972, Førde) – styreleder
  • Mona Ingebrigtsen (f. 1960, Ålesund) – styremedlem
  • Sverre Landmark (f. 1961, Oslo)  – styremedlem

– Dette er en viktig milepæl i arbeidet med utviklingen av Dokken. Jeg mener vi har funnet et styre som har den kompetansen og erfaringen som er nødvendig for å skape den nye bydelen, sier byråd for finans, næring og eiendom, Per-Arne Hvidsten Larsen.

Skal bygge opp selskapet

I arbeidet med å finne styremedlemmene har kriterier som relevant styreerfaring fra eiendomsselskap, forretningsjuridisk kompetanse på eiendomsfeltet og relevant erfaring med å planlegge og gjennomføre eiendoms- og byutviklingsprosjekter vært vektlagt.

– Det første styret kommer til å gå i gang med er å sette seg inn i føringene for selskapet og utviklingen av Dokken. Deretter blir det styrets ansvar å ansette daglig leder og bygge opp en kompetent administrasjon til Dokken utvikling AS, sier Hvidsten Larsen.

Gleder seg til å se utviklingen

Den påtroppende styrelederen har lang erfaring med å utvikle havneområder til byutviklingsområder.

– Jeg setter stor pris på at jeg får være med å bidra i arbeidet med transformasjonen av Dokken. Jeg gleder meg veldig til å se denne nye bydelen utvikle seg i årene som kommer.  Nå starter arbeidet med å bygge videre på det gode og spennende grunnlaget arealstrategien gir, og slik at vi får en utvikling av området som er bærekraftig både miljømessig, sosial og økonomisk, sier påtroppende styreleder Eva Hagen.

De tre styremedlemmene

Eva Hagen er født i 1972 og kommer fra Førde i Sunnfjord kommune. Hun er utdannet jurist fra Universitet i Bergen. Hun arbeider i dag som partner og advokat i advokatfirmaet Ræder, hvor hun leder firmaets eiendomsavdeling. Hagen har tidligere vært administrerende direktør i HAV eiendom AS og har i dag ulike styreverv i relevante utviklingsselskap.

Hun har lang og solid erfaring med eiendomsforvaltning og byutvikling, og håndtering av større eiendomsutviklingsprosjekter i transformasjonsområder fra havneområder til byutviklingsområde.

Mona Ingebrigtsen er født i 1960 og kommer fra Ålesund. Hun er utdannet sivilingeniør i bygg med tilleggsutdanning i Bedriftsøkonom og en MBA i strategisk ledelse fra NHH. Hun arbeider i dag som selvstendig næringsdrivende innenfor styrearbeid, rådgivnings, og konsulentvirksomhet. Fra 2010 til 2022 var Mona Ingebrigtsen administrerende direktør i Oslo Areal AS. Hun har solid erfaring og kompetanse fra alle faser innenfor eiendoms- og byutvikling, og strategisk og operativ ledelse.

Sverre Landmark er født i 1961 og kommer fra Oslo. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere bl.a. arbeidet som advokat. Han har jobbet som markedsdirektør i Aspelin Ramm Eiendom AS og senere direktør for samfunn og plan i samme firma. Fra 2018 har han vært partner i Propiz AS som rådgiver innenfor utvikling av eiendom. Sverre Landmark har god kompetanse på eiendomsutvikling i tidlig fase og de strategiske vurderinger som må gjøres i denne prosessen.

Les dokumentene

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 9. mars