Gå tilbake til:
Du er her:
Dokken
Bilde: Arne Ristesund

Foreslår å gå videre med tomt A på Dokken

Byrådet anbefaler at man i arbeidet med å samlokalisere Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, går videre med forhandlinger om opsjonsavtale for tomten sør for Havnelageret.

Tre tomtealternativer ble vurdert da bystyret behandlet 
sak om samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i juni 2021:

De tre tomtealternativene A,B og C
De tre tomtealternativene A,B og C
Bilde: Bergen kommune
  • Alternativ A sør for Havnelageret: Av de tre alternativene besluttet bystyret å prioritere alternativ A, tomten sør for Havnelageret, på grunn av effekten og attraktiviteten nybyggprosjektene vil tilføre byutvikling, byliv og utviklingen av et større Havkvartal i en tidlig fase av utbyggingen på Dokken (2024-2030).
  • Alternativ B, nord-øst for Jekteviken: Bystyret besluttet å ikke gå videre med dette alternativet.
  • Alternativ C, ved dagens Bring-tomt: Dersom utredninger viser at det ikke vil være mulig å redusere risikoen på lokaliseringsalternativ A til et akseptabelt nivå med hensyn til mulig konflikt med vibrasjoner og elektromagnetisk stråling (EMC) fra fremtidig bybanelinje, mente bystyret at det kan fremmes sak om opsjonsavtale kun på lokaliseringsalternativ C.

Ber bystyret fatte nytt vedtak om salg av tomt til Statsbygg

Byrådet mener at de samme hensynene som lå til grunn for bystyrets vedtak i juni 2021 fortsatt gjelder, og at resultatene fra målingene som er gjennomført forsterker vedtaket som da ble gjort. Utfra den informasjonen som foreligger, gir tomt A tilstrekkelig handlingsrom for Statsbygg til å finne gode løsninger for det mest sensitive utstyret, mener byrådet. Videre må planlegging av gater og byrom ta nødvendige hensyn til viktig infrastruktur for Havforskningsinstituttets laboratorievirksomhet. Byrådet mener derfor det nå er opp til bystyret å gjøre nytt vedtak om salg av tomt til Statsbygg.

Saken skal behandles i utvalg og bystyret.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 25. mai