Gå tilbake til:
Du er her:

Har endret detaljreguleringsplan for Jonsokhaugen boligområde

Byrådet har vedtatt endring ved forenklet prosess av detaljreguleringsplan for Jonsokhaugen i Fana.

Planområdet ligger i et område i Fana/Fanahammeren i Fana bydel med adkomst fra Fanavollen.

Endringen gjelder presisering av bestemmelsene om at det tillates småhusbebyggelse med én enhet per tomt, samt at takterrasser tillates med unntak av på tomt 14 og 15.

Les byrådssaken

Flere artikler