Gå tilbake til:
Du er her:

Har fordelt fem millioner kroner til klima- og miljøarbeid

Byrådet har innvilget til sammen 48 søknader om midler til klima- og miljøarbeid.

Gjennom ordningen «Klima- og miljøtilskudd» bidrar Bergen kommune til å sette fart på den lokale klimaomstillingen. I 2022 kom det 39 søknader, og det ble søkt om mer enn 8,5 millioner kroner – mer enn det dobbelte av det som var bevilget til ordningen.

– Det er viktig å støtte dem som gjennomfører klimatiltak. Støtteordningen bidrar til at Bergen har et mangfold av aktører som formidler engasjement og kunnskap om klimasaken i hele kommunen. Nå gleder vi oss til å følge med på resultatene, sier Thor Hakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling. 

Til sammen blir det delt ut 4,1 millioner kroner i klima- og miljøtilskudd.

Byrådet har også fordelt en million kroner til driftstøtte til miljøorganisasjoner. 

Disse prosjektene får klima- og miljøtilskudd i 2022:

 • 14th International Conference on Paleoceanography, Universitetet i Bergen, 40.000 kroner
 • Bergen ombruker byggematerialer, Proptech Innovation, 150.000 kroner
 • Bevaring gjennom skjøtsel 2022, Naturvernforbundet Hordaland, 203.000 kroner
 • Bybonden klimaretta arbeid 2022, Stiftelsen Lystgården, 275.000 kroner
 • Bærekraftige liv Nattland og Sædalen, 35.000 kroner
 • Clothing Swap Bergen, 50.000 kroner
 • Den store bærekraftsamtalen 2022, Bærekraftige liv, 40.000 kroner
 • Energismart, Naturvernforbundet Hordaland, 200.000 kroner
 • Framtidshagen, Framtiden i Våre Hender Bergen, 100.000 kroner
 • Grøn Festival - Bærekraftige arrangement, Brak v/Vegard Moberg , 125.000 kroner
 • Grønt Festivalmarked, Bergen Metal Fest v/Saga Castle, 75.000 kroner
 • Hel ved, Brua Vestland v/Petter Bergerud, 60.000 kroner
 • Jord og bord, Stiftelsen Lystgården, 140.000 kroner
 • Klimafestivalen Himmel & Hav 2022, Bergen internasjonale filmfestival, 290. 000 kroner
 • Klimaklubben, Bærekraftige liv, 300.000 kroner
 • Kompostringen, Dyrkbart AS, 200.000 kroner
 • Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider, Fremtenkt, 225.000 kroner
 • Matauk for insekter og mennesker i Bergen, La Humla Suse, 80.000 kroner
 • Matskogen på Landås, 100.000 kroner
 • Mobilisering for søm- og redesign, Bærekraftige liv på Landås, 150.000 kroner
 • Plastjakten Hordaland 2022, Naturvernforbundet Hordaland, 200.000 kroner
 • Ta vare på det du har 2022, Naturvernforbundet Hordaland, 275.000 kroner
 • Tingotek, Bærekraftige liv SA, 150.000 kroner
 • Trening småskala måleverktøy for klimanøytralitet, FN-SAMBANDET, region sørvest v/kontoret i Bergen, 20.000 kroner
 • Urban Dyrking på Kaien, Bioregion Institute AS /Siv Støldal, 150.000 kroner
 • Varmere Våtere Villere 2023, Varmere Våtere Villere v/ Vilde Blomhoff Pedersen, 250.000 kroner
 • Verktøykasse - for grønn omstilling i lokalsamfunn, Bærekraftige liv SA, 50.000 kroner
 • Vi må snakke Om i Morgen 2022-konferansen, Om i Morgen v/Silje Skjelsvik, 40.000 kroner
 • Videreføring GreenKayak i Bergen, Bergen og Omland Friluftsråd Kommunalt Oppgavefellesskap, 125.000 kroner

Disse lag og foreninger har fått tilskudd til drift:

 • Bergen og Hordaland Turlag, 100.000 kroner
 • Bærekraftige liv Løvstakken, 100.000 kroner
 • Bærekraftige liv på Landås, 130.000 kroner
 • Clothing Swap Bergen, 50.000 kroner
 • Forum for natur og friluftsliv Hordaland, 50.000 kroner
 • Naturvernforbundet Hordaland, 270.000 kroner
 • Norges Miljøvernforbund region Vest, 60.000 kroner
 • Norsk klimastiftelse 2022, 167.000 kroner
 • Om i Morgen stiftelsen, 90.000 kroner