Gå tilbake til:
Du er her:

Har fordelt tilskudd til klima og miljøtiltak 2020

Byrådet har tildelet tilskudd til klima og miljøtiltak, og driftstilskudd til miljøorganisasjoner for 2020.

Det foreligger i dag to tilskuddsordninger der vedtektene sier at endelig fordeling og tildeling skal vedtas av byrådet.

Den ene ordningen gjelder tilskudd til lag og organisasjoner for å fremme målene i Grønn strategi. Den andre ordningen gjelder driftstilskudd til miljøorganisasjoner.

Til ordningen med tilskudd til klima og miljøtiltak for lag og foreninger kom det inn 25 søknader og det er søkt om 8 656 549 NOK. I budsjettet for 2020 er det bevilget 4.099.000 NOK (indeksregulert) til formålet. 

Byrådet har vedtatt følgende fordeling: 

 • Bevaring gjennom skjøtsel, Naturvernforbundet Hordaland – 150 000 kr
 • Bybonden i Bergen, Stiftelsen Lystgården – 400 000 kr
 • Den 10. Klimafestivalen 2020, Bergen internasjonale filmfestival – 200 000 kr
 • Dieselfrie arrangementer på Bergenhus Festning, Stiftelsen Bergen Music Fest – 400 000 kr
 • Diplom som assistent i lokalt klimaarbeid 2020 i Bergen, FN-sambandet - 43 000 kr
 • Energismart storby – Bergen, Naturvernforbundet Hordaland – 250 000 kr 
 • Eplehage for alle, Bærekraftige liv Landås – 100 000 kr
 • Foreningen Rein By, Foreningen Rein By – 25 000 kr
 • Fra kommunal plen til blomstereng, Bærekraftige liv – 20 000 kr
 • Grønn mobilitet, Bærekraftige liv Landås – 250 000 kr
 • Havbyen Bergen 950 år, Bergen internasjonale filmfestival – 200 000 kr
 • Klimafestivalen § 112 Bergen 2021, Soukaina Legdani – 304 000 kr
 • Klimaklubben, Bærekraftige liv Landås – 147 000 kr
 • Klimaundervisning i Bergen, Raftostiftelsen – 150 000 kr
 •  Kompostringen, Stiftelsen Lystgården – 300 000 kr
 • Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider, Fremtenkt AS – 150 000 kr
 • Lystgården - opplevelser og bærekraftsinspirasjon, Stiftelsen Lystgården – 200 000 kr
 • Matskogen på Landås, Bærekraftige liv på Landås – 130 000 kr
 • Plastjakten Hordaland 2020, Naturvernforbundet Hordaland – 200 000 kr 
 •  Pop up markeder på Landås, Bærekraftige liv Landås – 100 000 kr
 • Ta vare på det du har, Naturvernforbundet Hordaland – 250 000 kr 
 •  Tingbibliotek, Bærekraftige liv NABO – 130 000 kr 
   

Til ordningen med drift av miljøorganisasjoner er det registrert 13 søknader og det er søkt om 2 724 560 NOK. I budsjettet er det bevilget 1.017.000 NOK til formålet.

Byrådet har vedtatt følgende fordeling:  

 • Bergen og Hordaland Turlag - 100 000 kr
 • Bærekraftige liv Landås - 100 000 kr
 • Bærekraftige liv Løvstakken – 67 000 kr
 • Bærekraftige liv NABO – 80 000 kr
 • Bærekraftige liv Natland og Sædalen – 80 000 kr
 •  Forum for natur og friluftsliv Hordaland – 50 000 kr
 • Naturvernforbundet Hordaland – 250 000 kr
 • Norsk Klimastiftelse – 100 000 kr
 • Miljøvernforbundet Vestland – 100 000 kr
 • Om i Morgen stiftelsen – 90 000 kr 


Les byrådssaken

Saken ble behandlet i byrådets møte 2. juli