Gå tilbake til:
Du er her:

Har fordelt tilskudd til klima og miljøtiltak for 2019

Følgende lag og organisasjoner får tilskudd til klima og miljøtiltak for 2019:

Matskogen på Landås
Matskogen på Landås er et av prosjektene som har fått midler.
Nina Blågestad

I budsjettet fot 2019 er det satt av fire millioner kroner til klima og miljøtiltak. Det ble registrert 37 søknader på til sammen over sju millioner kroner. Byrådet har lagt stor vekt på tiltak som kan bidra til å nå målene i Grønn strategi og har nå prioritert disse tiltakene:

 

 • Bevaring gjennom skjøtsel, Naturvernforbundet: kr 100.000
 • bGreen, Annika Rødeseike: kr 200.000
 • Biologisk mangfold i skoger og grønne lunger, Bærekraftig Liv Ulset: kr 64.450
 • Blått hav, CoEvent AS kr 100.000
 • Bybondens hovedprosjekt, Lystgården på Landås: kr 300.000
 • Bykompost, Lystgården på Landås: kr 400.000
 • Bærekraftig forbruk, Bærekraftig Liv Landås: kr 100.000
 • Clean Shores Bergen, Naturvernforbundet: kr 100.000
 • Diplom som assistent i lokalt klimaarbeid, FN-sambandet: kr 39.000
 • Elektrifisering av bil- og utstyrspark, arbeidsbåt mot marin forsøpling og miljøprosjektet
 • Nordåsvannet uten plast", Bergen og Omland Friluftsråd: Kr 150.000
 • Grønt initiativ Laksevåg, Laksevåg: kr 50.000
 • Klima og integrering, Bærekraftig Liv: kr 40.000
 • Klimafestivalen § 112 - Bergen 2020, Bergen klimanettverk: kr 200.000
 • Klimafestivalen 2019, Bergen Internasjonale Filmfestival: kr 200.000
 • Klimainnovasjon for og med ungdom, Bærekraftig Liv SA: kr 100.000
 • Lokal solenergi, Bærekraftig Liv Landås: kr 100.000
 • Lystgården - en allmenning for FNs klimamål, Stiftelsen Lystgården: kr 191.550
 • Matskogen på Landås, Bærekraftig Liv: kr 50.000
 • Mer kunnskap = Bedre forvaltning, Forum for natur og friluftsliv: kr 35.000
 • Mobilt sykkelsamvirke, Bærekraftig Liv Landås: kr 50.000
 • Norsk Klimastiftelses Nanokurs, Norsk klimastiftelse: kr 200.000
 • Oljefri og Energismart, Naturvernforbundet: kr 200.000
 • Pilotprosjekt "Kaffegrutsåpe", Kirkens Bymisjon: kr 64.000
 • Plastjakten Hordaland 2019, naturvernforbundet: kr 200.000
 • Produksjon av serien "Klimavenn, Pandora Film: kr 200.000
 • Prosjektstøtte til Sampolkonferansen 2019, Runar Tuft: kr 15.000
 • Protect Our Winters Bergen og arrangementet "Vandring for klima": kr 60.000
 • Reparasjonsverksted, Arna husflidslag: kr 31.000
 • Strandrydding 2019, Norges Miljøvernforbund: kr 200.000
 • Ta vare på det du har, Naturvernforbundet: kr 250.000
 • Velkommen inn, Bærekraftig Liv Landås: kr 40.000

 

Les dokumentene i saken

 

Flere artikler