Gå tilbake til:
Du er her:
Bytre
MER TRÆR I GATEN: Bymiljøetaten vil prøve ut ulike metoder for etablering av gatetrær i forbindelse med opprusting og etablering av mobilpunkter i Erik Pontoppidansgate (bildet) og i Martin Vahlsgate.
Bilde: Nina Blågestad

Har vedtatt videre arbeid med beplantning av bytrær i Bergen kommune

Byrådet vil blant annet utarbeide en overordnet beplantingsplan for bydelene.

Forvaltningsplan for bytrær ble vedtatt i bystyret 20. juni 2018.
Bymiljøetaten har bedt om tilslutning til å justere et oppfølgingspunkt i del 1 - Strategidel av forvaltningsplanen.

Justeringsforslaget gjelder veien videre på punkt 3: Utarbeide en detaljert plan for beplantning (prosjekteringsnivå).
 

Mer helthetlig sammenheng

Bymiljøetaten har etter en grundig vurdering et ønske om å endre innretningen slik at planting av gatetrær kan sees i en mer helhetlig sammenheng og som et viktig element ved reparasjon og utvikling av byrom. 

Byrådet påpeker at det har over mange år vært stor interesse for å øke mengden trær og skape den grønne trivelige byen. Ønsket om planting av trær kommer frem i flere strategier, planer og ulike politiske initiativ. I sum er dette uttrykt så ofte at det kan være krevende å skille detaljer de ulike planer, strategier og delstrategier.

Større del av kommunen

Byrådet mener også det er viktig at etaten har en mer helhetlig tilnærming for en større del av kommunen. Trær i urbane strøk bidrar blant annet til trivsel, klimatilpassing og opplevelse av årstider. Dette er viktige kvaliteter for å skape gode byrom, både i sentrum og i senterområdene i bydelene.

Byrådet har vedtatt at Forvaltningsplan for bytrær justeres med følgende punkt: 

  • Det utarbeides en overordnet beplantningsplan for bydelene.
  • Det utarbeides håndbok/veileder som beskriver modeller og eksempler på hvordan gatetrær kan etableres i ulike «byroms-situasjoner».
  • Bymiljøetaten prøver ut ulike metoder for etablering av gatetrær i forbindelse med opprusting og etablering av mobilpunkter i Erik Pontoppidansgate og i Martin Vahlsgate.

Saken ble behandlet i byrådet 9. september

Les dokumentene i saken