Gå tilbake til:
Du er her:
Byråd Thor Haakon Bakke, rektor Bjørg Pedersen og skoleelever ved Ytre Arna skule
VELKOMMEN: Rektor Bjørg Pedersen ved Ytre Arna skule og Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling, tar imot elevene på morgenkvisten. Skolen er blant dem som har innført Hjertesone rundt skolen. I tillegg pleier rektor Pedersen å stille seg fysisk i veien hver morgen – både for å hilse på elevene og å være en buffer mot bilene.
Bilde: Håvard Prestegården

Hjertesone-prosjektet har gitt mange elever tryggere skolevei

Bergen kommune var i 2016 den første kommunen i landet som vedtok å etablere Hjertesone ved sine 66 barneskoler. Nå går prosjektet over i en driftsfase.

Hjertesone har i Bergen vært et samarbeidsprosjekt mellom skolene og veieierne. Målet har vært å øke trafikksikkerheten rundt byens skoler, gjennom holdningsskapende arbeid og fysiske tiltak. Prosjektet har nå levert en sluttrapport, og Transportøkonomisk institutt har laget en evalueringsrapport.

Sluttrapporten viser at ved årsskiftet hadde 57 av 66 skoler ferdigstilt sin trafikksikkerhetsplan, og det var gjort fysiske tiltak ved 45 av skolene. Skoler som ikke har kommet like langt i arbeidet, er fulgt opp i 2022, og arbeidet vil fortsette nå som prosjektet er gått over i en driftsfase.

Hjertesone-skilt
HJERTESONE: Det finnes ingen ferdig oppskrift på hva som er en hjertesone, men målet er å lage tryggere omgivelser rundt skolene. Løsningene kan være både holdningsskapende arbeid, soner med kjøreforbud, soner for henting, eller bedre sykkelparkering.
Bilde: Håvard Prestegården

Byrådet er glad for at prosjektet har bidratt til tryggere skoleveier og en fredeliggjøring av områdene rundt skolene. Byrådet ser i etterkant at rammene kunne vært bedre definert før man startet prosjektet, og erkjenner at kommunen har vært noe utålmodig med å komme i gang. Likevel har prosjektet vist lovende resultater, og det vil bli jobbet videre med å nå målene.

For byrådet er trygge skoleveier det viktigste i alt trafikksikkerhetsarbeid. Det betyr at strekninger som handler om trafikksikkerhet og bedring av forholdet for syklende og gående barn skal og må prioriteres.

Saken skal til videre behandling i utvalg og bystyre. Byrådet innstiller til bystyret å fatte vedtak om å ta sluttrapport og evaluering av Hjertesone-prosjektet til orientering. 

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 28. april