Gå tilbake til:
Du er her:
Kart med navn på nedlagte avfallsdeponier.
NEDLAGTE AVFALLSDEPONIER: Kartet viser nedlagte avfallsdeponier.

Legger fram plan for nedlagte avfallsdeponier

Målet for planen er å skaffe nok kunnskap slik at en kan gjøre nødvendige miljøsikringstiltak.

Byrådet legger nå fram Temaplan for virksomhet tilknyttet kommunale avfallsdeponier 2022-2026. 

Temaplanen omfatter 11 kommunale nedlagte deponier, samt Spelhaugen deponi der ansvarsforholdet er uavklart (se kart øverst i saken).

Bergen kommune skal sørge for:

  • å oppfylle de til enhver tid gitte myndighetskrav
  • at miljøpåvirkningen fra lokalitetene ikke er til hinder for innbyggernes bruk av disse og tilgrensende områder
  • at miljøpåvirkningen fra lokalitetene er akseptabel i forhold til naturverdier i området.

Byrådet er opptatt av at Bergen kommune tar en aktiv rolle i å rydde opp i forurensingsproblemer, særlig når problemene har rot i tidligere kommunal praksis. Kommunens deponier var avsluttet da deponiforskriften trådte i kraft i 2002.  

Deponiforvaltning minner oss om at tidligere tiders holdning til å kvitte seg med avfall på letteste måte – ute av syne, ute av sinn – vil ha både miljø- og kostnadskonsekvenser som belastes fremtidens skattebetalere og miljø. Selv om kommunen nå har fått økt kompetanse og nye teknikker, så er dette er likevel en viktig påminnelse om å ta miljøhensyn på alvor i all forvaltning. 

Saken ble behandlet i byrådet 19. mai og skal til videre behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken