Gå tilbake til:
Du er her:
Sykler på Festplassen
BEDRE PLASS TIL SYKLISTER: Byrådet vil prioritere syklister framfor privatbilisme for å få gjennomført målene i sykkelstrategien. Det vil redusere klimagassutslippene, og samtidig blir det triveligere og tryggere å bevege seg i byen.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Ny sykkelstrategi kan tredoble syklingen i Bergen

Byrådet legger fram "Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030".

Det skal være attraktivt og sikkert å sykle i Bergen. Hovedmålet i forslaget til ny sykkelstrategi er at flere bergensere skal sykle mer. Ambisjonen er at andelen sykkelreiser skal øke til ti prosent. Det betyr omtrent en tredobling av dagens sykkelandel.
 
Byrådet mener det er gjort et grundig arbeid med å evaluere den gjeldende sykkelstrategien. Evalueringen viser blant annet at en til nå ikke har lykkes godt nok med å bygge et sammenhengende sykkelnett. I den nye strategien går en vekk fra skillet mellom hovedruter og bydelsruter. Strategien legger opp til at det heller bygges innenfra og ut, både i sentrum og i bydelssentrene. Her bor og jobber det mest folk, og derfor blir det mange reiser og raskt stor nytte av tiltak. 
 
En hovedgrunn til at mange lar sykkelen stå i dag, er at de ikke opplever det trygt å sykle. Et sammenhengende og sikkert sykkelnett vil forhåpentlig bedre dette. Sykkelstrategien inneholder også andre innsatsområder:
 

  • Sykkelnettet skal ha drift og vedlikehold som gjør det sikkert og forutsigbart å sykle hele året. 
  • Bergenserne skal ha god tilgang til både sykler og sykkelparkering.
  • Det offentlige skal bygge god sykkelkultur i samarbeid med innbyggerne.

 
Byrådet viser til at økt sykkelbruk er bra for folkehelsen og gir en tryggere og mer trivelig by. Byrådet ser videre sykkelstrategien som et viktig ledd i arbeidet med å kutte klimagassutslipp. Mer miljøvennlige reisevaner er nødvendig for å gjøre Bergen til nullutslippsby og en foregangsby i kampen mot menneskeskapte klimaendringer.
 
"Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030" er laget i samarbeid med fylket og Statens vegvesen, som er de andre veieierne innenfor Miljøløftet.

– Det må bli tryggere og enklere å sykle i Bergen. Skal vi kutte utslipp og sikre gode alternativer til privatbilisme, må det være attraktivt å sykle. Det er veldig gledelig at vi nå kommer i gang me dette storstilte arbeidet for at Bergen skal bli en Sykkelby, sier byutviklingsbyråd Eline Aresdatter Haakestad.
 
Saken skal til videre behandling i utvalg og bystyre. 
 
Les dokumentene. 

Saken ble behandlet i byrådet 22. oktober