Gå tilbake til:
Du er her:
Nygårdsparken
BLIR NY: Den nedre delen av Nygårdsparken framstår som nedslitt. Her fra utetrening i regi av Frisklivsentralen i mai i år.
Bilde: Nina Blågestad

Nygårdsparkens nedre del skal rustes opp

Etter en totalrenovering vil parken bli et enda bedre sted for lek, samvær og arrangementer.

Mens den øvre delen av Nygårdsparken har framstått i ny og frisk drakt siden høsten 2017, er den nedre delen fortsatt nedslitt. Nå fremmer byrådet forslag om gjennomføringsvedtak for renovering også for den nedre delen av parken.
 
Det er nødvendig både med grunnarbeider, utbedring av gressarealer, vegetasjon og beplantning, rehabilitering av veier, trapper og plasser, belysning, møblering og etablering av ny fontene. Videre skal området rundt Gartnerboligen oppgraderes, det skal etableres nytt leke- og aktivitetsområde og det blir planlagt for etablering av offentlig toalett. 
 
Det hele skal etter planen stå ferdig i løpet av 2022. Prisen er beregnet til 67 millioner kroner.

– Nygårdsparken er en utrolig viktig grønn lunge for sentrumsbeboere, og blir hyppig besøkt av barnefamilier, studenter og eldre. Dette sliter også på parken vår, og derfor satser vi nå på en oppgradering som skal løfte vår største levende og attraktive sentrumspark, sier byutviklingsbyråd Eline Aresdatter Haakestad.
 
Saken skal til videre behandling i utvalg og bystyre. 
 
Les dokumentene.

Saken ble behandlet i byrådet 22. oktober