Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon av det nye torget i Erleveien.
Illustrasjon av det nye torget i Erleveien.
Bilde: Illustrasjonsbilde fra Vestbo

Nytt torg på Landas får navnet Nancy Landås’ plass

Byrådet har vedtatt at et nytt offentlig torg på eiendommene i Erleveien 20-26 får navnet Nancy Landås’ plass.

Saken har sitt utspring i henvendelse fra Gestapomuseets forening i Bergen om å gi nytt navn på Landåstorget, for å oppkalle torget etter Nancy Landås. Byrådet anbefaler heller at navnet tildeles nytt offentlig torg på eiendommene i Erleveien 20-26, som blir utformet i sammenheng med det nye boligprosjektet til Vestbo

Godt egnet 

Byrådet mener det nye torget synes godt egnet for å hedre krigshelten Nancy Landås, spesielt med tanke på at hun vokste opp cirka 100 meter unna. Det er også i tråd med bystyrets vedtak “Prosjekt kvinnenavn” i 2020/107999 hvor det ble besluttet at kommunen skal øke antall gater og plasser som tildeles navn etter kvinner.

Positive til navnet

Gestapomuseets forening, som i utgangspunktet foreslo at Landåstorget skulle få navnet Nancy Landås’ plass, er positive til at den nevnte plassen får navnet hennes i stedet. Vestbo er også positive til at plassen blir oppkalt etter Nancy Landås. 

Saken ble behandlet i byrådet 28. april 2022. 

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 28. april