Gå tilbake til:
Du er her:
Thor Haakon Bakke og Roger Valhammer
NY KLIMAETAT: Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke (til v.) og byrådsleder Roger Valhammer har sammen med resten av byrådet bestemt at Bergen kommune nå får en egen klimaetat. (Arkivfoto)
Bilde: Andrew M.S. Buller

Oppretter ny klimaetat i Bergen kommune

Den nye Klimaetaten skal styrke kommunens arbeid på klimafeltet og være en synlig samfunnsaktør.

Bergen bystyre har erklært klimakrise. I den politiske plattformen fastslår byrådet at krisevedtaket skal følges opp på en måte som viser at byen tar ansvar, med tiltak som vil gjøre Bergen til den mest klima- og miljøvennlige byen i Norge.

Byrådet har nå vedtatt å opprette en egen klimaetat. Slik skal kommunen få enda mer klimafaglig spisskompetanse og gjennomføringskraft. 

Fra Klimaseksjonen til Klimaetaten

I dag er mye av kommunens arbeid med både klima og miljø samlet i Klimaseksjonen. Seksjonen ble etablert i 2008 og besto da av fire medarbeidere. Siden den gang har oppgavene vokst, og det har nå kommet fram et behov for å organisere arbeidet på klima- og miljøfeltet på en ny måte.

Den nye Klimaetaten skal settes i drift fra 1. september 2020. Samtidig vil dagens klimaseksjon opphøre. Miljøoppgavene som i dag gjøres i Klimaseksjonen, blir overført til Bymiljøetaten. 

Dette skal Klimaetaten gjøre

Byrådet har som mål å kutte 50 prosent av klimagassutslippene i Bergen innen 2023. Byen skal være fossilfri i 2030. Den nye Klimaetaten skal ha klimafaglig spisskompetanse som gjør at kommunen er enda bedre rigget for de komplekse utfordringene som må løses for å nå disse målene.

Dette blir noen av arbeidsoppgavene:

  • Rullering og oppfølging av Grønn strategi 
  • Utarbeidelse av klimabudsjett og klimaregnskap
  • Oppfølging av utslippsreduserende prosjekter (fossilfrie anleggsplasser, fossilfrie småbåthavner med mer)
  • Håndtering av ulike tilskuddspotter og fond
  • Utvikle kommunens rolle innen sirkulærøkonomi
  • Arbeid med klimatilpasning og klimasårbarhet
  • Følge opp arbeidet med kommunens egne klima- og miljøplaner
  • Ansvar for å utvikle kunnskapsgrunnlaget på klimafeltet for å sikre at Bergen kommune ligger i forkant av utviklingen

Det skal jobbes videre internt i kommunen med fordeling av ressurser, innhold og arbeidsoppgaver, herunder overføring av oppgaver mellom ulike enheter i organisasjonen.

Les dokumentene i saken