Gå tilbake til:
Du er her:

Orienterer om bruk av biogass etter 30. september 2020

Byrådet orienterer om hvordan leveransene av biogass fra kommunens biogassanlegg i Rådalen håndteres etter 30.september 2020.

Biogassanlegget i Rådalen inngår en langsiktig strategi for å omstille Norge til et lavutslippssamfunn, og er et viktig tiltak i målet om fossilfritt Bergen i 2030.

Byrådet ser at gassleveransen fra biogassanlegget i Rådalen oppfyller de forventningene som ble stilt til kvalitet og volum og at gassen blir brukt slik som forventet. Ved bruk av biogass fra biogassanlegget til drift av busser er det oppnådd et godt bidrag til sirkulærøkonomien. Byrådet er også fornøyd med at det er oppnådd konkurransedyktig pris på biogassen. Det er så langt ikke meldt om kvalitetsavvik på leveransen av biogass, og bussoperatør Tide har meldt om positiv erfaring med bruk av biogass. 

Dekker cirka 60 prosent av gassforbruket

Vann- og avløpsetaten inngikk avtale med Gasnor AS om levering av biogass i mars 2017 og leveransen fra biogassanlegget startet i april samme år. I påvente av at Skyss skulle legge til rette for mottak av biogass på anlegget på Haukås, ble gassen levert til andre av Gasnors kunder i Bergen. Fra oktober 2018 er gassen levert til bussdrift. I gjennomsnitt dekker produksjonen av biogass cirka 60 prosent av gassforbruket til bussene som fyller gass på Haukås. Det resterende forbruket dekkes av naturgass.

Prognose for produksjon av oppgradert biogass i Rådalen er på 15 GWh (15 millioner kilowatt-timer) i 2020 og 25 GWh i 2030. Produksjonen i 2019 var på 14,5 GWh. For "Rutepakke Bergen nord" anslås et samlet gassbehov på ca 33 GWh, som er over det doble av det anlegget i Rådalen leverer i dag. 

Leveranse av gass fra Bergen kommune skjer gjennom bussoperatørens gassleverandør

Etter at tilbudsforespørsel ble sendt til tre aktuelle mottakere av gassen i Norge er det inngått en intensjonsavtale med Gasnor for perioden 01.10.2020 – 30.09.2030, og Gasnor har inngått avtale om leveranse av gass til busser stasjonert på Haukås.

Bergen kommune og Gasnor har oppnådd enighet om en pris på gassen fra biogassanlegget som vil ligge i størrelsesorden 12 millioner kroner i året.

Saken behandles i byrådet 28. mai 2020. Den skal videre til behandling i utvalg og bystyre. ​​​​​​​

Les dokumentene i saken