Gå tilbake til:
Du er her:

Positiv til fredning av Salhus Tricotagefabrik

Byrådet støtter Riksantikvarens forslag om å frede Salhus Tricotagefabrikk.

Kulturminneverdiene som gjør Salhus Tricotagefabrik til et fredningsobjekt ligger i det godt bevarte og helhetlige industrianlegget, den bevarte produksjonslinjen med tilstøtende funksjoner, og alle bygningene og plassene som utgjør lokalsamfunnet rundt fabrikken.

- En styrke

- Fredningsforslaget er en styrke for de antikvariske hensynene i Salhus. Fredningen vil medføre at det må søkes om tillatelse eller dispensasjon til å sette i gang alle typer tiltak som går ut over vanlig vedlikehold, sier byråd Thor Haakon Bakke.

Dette omfattes av fredningen

Fredningsforslaget omfatter bygningenes eksteriør og noe interiør. I bygningene med interiørfredning omfatter dette både hele og deler av interiør og inkluderer hovedelementer som planløsning, materialbruk og overflatebehandling og detaljer som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder og fast inventar som for eksempel sprinkleranlegg, fuktanlegg, belysning og transportsjakter, skap eller fast monterte maskiner knyttet til produksjonen ved Salhus Tricotagefabrik. Fredningen omfatter også større løst inventar. Fredningen etter § 15 omfatter også badeplass, lekeplass, hageanlegg og stier og murer.

Salhus Tricotagefabrik inngår i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner.

Saken skal videre til behandling i bystyreutvalg og bystyret. 

Les dokumentene i saken