Utsikt over Bergen
GOD LUFT: Målingene viser at nivået av helseskadelig luftforurensing var innenfor grenseverdiene i Bergen kommune i 2021.
Bilde: Nina Blågestad

Rapport: God luftkvalitet i Bergen i 2021

Samtidig vil ikke byrådet slå seg til ro med at enkelte områder har dårligere luft enn andre.

Byrådet legger nå frem årsrapporten om luftkvalitet i Bergen kommune. Rapporten viser at:

  • Bergen hadde god luftkvalitet i 2021 sammenlignet med grenseverdiene. Forskriftens krav til lokal luftkvalitet og nasjonale mål for luftkvalitet ble overholdt ved alle målestasjonene.
  • Årsmiddel for både nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM2,5 og PM10) var langt under grenseverdiene i forurensningsforskriften ved samtlige målestasjoner.
  • I løpet av 2021 ble det ikke registrert overskridelser (forurensningsepisoder) av timesverdi for NO2 på 200 µg/m3 (mikrogram per kubikkmeter) ved noen av målestasjonene. I 2021 ble det heller ikke registrert overskridelser for ozon. Grenseverdien for antall dager med døgnmiddel PM10 over 50 µg/m3 ble også overholdt i 2021.

Overskridelse på Danmarks plass

Samtidig ble det på Danmarks plass registrert en overskridelse av den øvre vurderingsterskelen for antall dager med døgnmiddel PM 10 på mer enn 35 µg/m3. Terskelen ligger på 31 døgn, og det ble dokumentert 31 slike døgn i 2021. 

Grafikk som viser kildene til utslipp av nitrogendioksid
Bilde: Meteorologisk institutt

Byrådet kommer ikke til å slå seg til ro med at det i enkelte områder av Bergen er dårligere luftkvalitet enn andre områder. Grenseverdiene skal overholdes, og det må iverksettes tiltak for å forbedre lokal luftkvalitet, særlig i de områdene av Bergen hvor luftforurensingen er størst. Norsk institutt for luftforskning jobber nå med å revidere “Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Bergen kommune”.

Grafikk som viser kildene til utslipp av svevestøv
Bilde: Meteorologisk institutt

Luften ved Danmarks plass målestasjon, den antatt verste luften som byens befolkning utsettes for, var ellers “lite” forurenset cirka 93,2 prosent av tiden, “høyt” forurenset 1,9 prosent av tiden og «svært» høyt forurenset null prosent av tiden.

Grafikk som viser kildene til utslipp av svevestøv
KILDENE: Grafikken viser kildene til de ulike typene av luftforurensing, altså nitrogendioksid og svevestøv.
Bilde: Meteorologisk institutt

Ny informasjon i årets rapport

En nyhet i denne rapporten er at Folkehelseinstituttet, på forespørsel fra Bergen kommune, har beregnet sykdomsbyrden og antall dødsfall som kan tilskrives svevestøv. Byrådet mener den nye kunnskapen understreker behovet for skjerpede krav fra nasjonale myndigheter. 

Videre inneholder rapporten blant annet oppdatert informasjon om antall og andel el-biler, trafikk gjennom bomringen, skipstrafikk og værstatistikk.

Etter behandlingen i byrådet, går saken nå videre behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken

LES OGSÅ: Les sakene fra byrådet 21. april