Gå tilbake til:
Du er her:

Snart klart for nye søyler på Torgallmenningen

Byrådet anbefaler gjennomføringsvedtak for nye søyler på Torgallmenningen, inkludert belysning. Prosjektet har en total kostnadsramme på 25 millioner kroner.

Torgallmenningen
Granittsøylene og glasstaket skal byttes ut.
 

Granittsøylene og glasstaket skal byttes ut for å ivareta sikkerheten til publikum. Sprekkdannelser i granitten i eksisterende søyler kan medføre sikkerhetsrisiko ved at steinstykker faller ut og ned på fotgjengere. Glasstaket må skiftes til en type sikkerhetsglass for å hindre at knuste glassbiter faller ned på de som går under dersom en gjenstand faller ned på glasstaket.

Entreprise for byggearbeider vil bli sendt ut med sikte på montering høsten 2019.

Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.


Les dokumentene i saken

 

Flere artikler