Gå tilbake til:
Du er her:
Kvinnelige gatenavn
KVINNELIGE GATENAVN: Byrådet skal nå starte opp organisering av et prosjekt for å realisere bystyrets vedtak om gatenavn og kvinnehistorie. Byrådet ønsket at alle bergensere, uansett kjønn, kan kjenne seg igjen i og bli inspirert av persongalleriet som hedres i bybildet.
Bilde: Nina Blågestad

Starter opp prosjekt for flere kvinnenavn på gater og anlegg

Byrådet vil som hovedregel ikke navnsette nye gater, plasser eller kommunale anlegg etter menn før kjønnsbalansen i navnsatte gater, plasser og kommunale anlegg er betydelig bedret.

Byrådet har nå vedtatt oppstart og organisering av prosjekt om gatenavn og kvinnehistorie. Bakgrunnen for saker er bystyrets vedtak om at  kommunen skal øke antall gater og plasser som tildeles navn etter kvinner.

Mest mannlige gatenavn

Det bergenske gatebildet er i stor grad preget av gatenavn oppkalt etter menn. Viktige menn gjennom historien har fått mange gater i Bergen oppkalt etter seg, men det er også mange kvinner som ikke har fått sin fortjente plass i det bergenske gatebildet ved å få gater, veier eller plasser oppkalt etter seg.

Zinken hopp skole og hall
ZINKEN HOPP: Også kommunale bygg og anlegg kan vurderes i prosjektet, som Zinken Hopp skole og idrettshall.
Bilde: Andrew M. S. Buller

Fra 1996 til 2013 hadde kommunen vedtatt elleve gatenavn som kan knyttes til personer, fem kvinner og seks menn. De neste fem årene var det 13 rene gatenavnsaker, derav tre med personnavn, Inger Bang Lund, Odd Frantzen og Shetlands-Larsen. Også kommunale bygg og anlegg kan vurderes i dette prosjektet. Til nå er Zinken Hopp skole og idrettshall gitt navn i tråd med bystyrets føring.

Våren 2018 inviterte daværende byrådsleder innbyggerne til å foreslå flere kvinnenavn. Byråden foreslår at alle forslag som kom inn den gang vurderes i arbeidet med å øke antall gater og plasser som tildeles navn etter kvinner.

Også egne anlegg

Siden der er relativt få navnesaker i løpet av et år, forestår byråden at kvinnenavn også skal vurderes i navnesaker for kommunens egne (ny-)anlegg, for eksempel sykehjem, skoler, barnehager, lekeplasser, parker eller idrettsanlegg.

Bruken av kvinnenavn skal organiseres som et prosjekt, kalt "Prosjekt kvinnenavn". Rapport fra prosjektet skal legges fram for bystyret.

Dette vedtok byrådet

1. For å øke antall gater, plasser og kommunale anlegg som tildeles navn etter kvinner etableres "Prosjekt kvinnenavn" i tråd med beskrivelse i saken.
2. Byrådet vil som hovedregel ikke navnsette nye gater, plasser eller kommunale anlegg etter menn før kjønnsbalansen i navnsatte gater, plasser og kommunale anlegg er betydelig bedret.

Her kan du sende forslag

Har du forslag til kvinner som bør hedres, kan det sendes til: Postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Saken ble behandlet i byrådet 29. april

Les dokumentene i saken